1. Начало
 2. За нас

Строим сгради, които умеят да вдъхновяват

За нас

СПЕДСТРОЙ ЕООД

КОИ СМЕ НИЕ

 „Спедстрой“ ЕООД е строително-инвестиционна компания, с изградени традиции, богата история и множество реализирани проекти. Нашият над 15 годишен опит ни нарежда сред водещите и надеждни партньори в областта на съвременното жилищно строителство. Основната мисия на „Спедстрой“ ЕООД е да създава функционални сгради, отличаващи се с висока стойност, съвременна архитектура и естетика.


Нашите сгради – Гаранция за спокоен живот

Ние в „Спедстрой“ ЕООД вярваме в максимата, че високото качество на строене е ключът към спокойния начин на живот.  За това го поставяме като водещ фактор при планирането, осъществяването и завършването на всеки един наш проект. Високото качество гарантира устойчивост, комфорт, сигурност и нисък разход за поддръжка..

Жилищните сгради, дело на „Спедстрой“ ЕООД се открояват със своята съвременна архитектура, функционалност, високо ниво на комфорт и естетичност. При проектирането на сградата вземаме предвид нейната локация, като тя задължително трябва да бъде функционална и удобна – да бъде разположена в максимална близост до детски градини, училища, спирки на градския транспорт, търговски обекти и заведения.

Във всяка една сграда ние инвестираме своя труд, средства и мечти, които превръщаме  не просто в проект с инвестиционна стойност, а в сигурно пространство, осигуряващо комфорт и спокойствие на всеки един бъдещ собственик.
Реализирайки всеки един от нашите проекти, ние винаги се придържаме строго към една основна цел- строителство на сгради, които да отговарят на следните основни критерии:

 • Стилна визия;
 • Съвременна издържана архитектура;
 • Атрактивна локация;
 • Отлично качество;
 • Конкурентна цена;

Добрият опит

Опитът, придобит през годините, както и големият професионализъм на нашите специалисти, са допринесли за усъвършенстване изпълнението на нашите услуги. Фирмата поддържа висококвалифицирани екипи и съвременна механизация, които са в готовност да посрещнат предизвикателствата на проектни възлагания.

Ние в „Спедстрой“ ЕООД залагаме на високи критерии във всички етапи на работата – проучване, проектиране, изпълнение, гаранционно обслужване, както и в индивидуален подход към клиентите си. Не пестим средства и усилия и не правим компромиси с качеството.

Поддържаме висока степен на организация, като се стремим да посрещнем и надхвърлим специфичните изисквания на нашите клиенти.

Към днешна дата сме завършили напълно и сме въвели в експлоатация с разрешение за ползване множество жилищни сгради.

„Спедстрой“ ЕООД прилага своите принципи, концепции и ценности, като гарантира на своите клиенти пълния успех на строителството, започвайки от идейната фаза на проекта до напълно завършения дизайн.

  


Нашите услуги:

 • Строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради, заедно с прилежащата към тях инфраструктура;
 • Услуги със строителна механизация;
 • Извършване на изкопни и транспортни дейности;
 • Изпълнение на укрепителни мероприятия с вертикален сондаж;

 • Извършване на хоризонтално сондиране;
 • Осъществяване на инфраструктурни проекти;
 • Третиране на строителни отпадъци;

 

Притежавани лицензи и сертификати

Строително-инвестиционна компания „Спедстрой“ ЕООД е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи  с обхват :

 • Първа група – строежи от първа до пета категория;
 • Втора група – строежи от първа до четвърта категория;
 • Четвърта група – строежи от първа до пета категория;

Фирма „Спедстрой“ ЕООД притежава съответните сертификати, даващи право на компанията да изгражда, ремонтира и реконструира сгради и строителни съоръжения, съгласно Международната организация за стандартизация – ISO (International Organization for Standartization):

 • Система  за  управление  на  качеството ISO 9001:2015;
 • Система за опазване на околната среда ISO 14001:2015;
 • Система по безопасни условия на труд OHSAS 45001:2018;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

Номер на договора
BG16RFOP002-2.077-0260-C01
Наименование на бенефициента
„СПЕДСТРОЙ“ ЕООД
Място на изпълнение
гр.Варна

• Кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Основни дейности на фирма „Спедстрой“ ЕООД са услуги с пътно-строителни машини и едрогабаритна техника; строителство на жилищни и нежилищни сгради , товарен автомобилен транспорт , строителство на автомагистрали и пътища; транспортна дейност в страната и специализиран международен транспорт, отдаване на строителна техника под наем , депониране на строителни отпадъци и земни маси , обработване на неопасни отпадъци , автосервиз за товарни и леки МПС , отдаване под наем на собствени на дружеството имоти , паркинг, складова база и др.

• Главната цел на предоставената безвъзмездна държавна финансова помощ по договор № BG16RFOP002-2.077-0260-C01 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.0… „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е за запазване дейността на предприятието и подобряване на конкурентоспособността. Нейното осъществяване ще бъде обезпечено чрез изпълнението на всички предвидени в ДБФП дейности и постигането на следните специфични цели:
• – Повишаване на производствения капацитет ;
• – Постигане на по-висока ресурсна ефективност и ефикасност на производствените процеси ;
• – Подобряване на пазарните позиции на предприятието.
При отчитане на разходите за изпълнение на условията по безвъзмездната финасова помощ „Спедстрой“ ЕООД отчита разходи за трудови възнаграждения и дължимите осигурителни вноски по фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО – като за целта прилага трудови договори , уведомления , ведомости за работни заплати , РКО и платежни нареждания за изплатени трудови възнаграждения и ОВ.

Искаш ли да ти звъннем?

Ще ти звъннем и ще отговорим на въпросите ти безплатно, още днес. Или се обади и попитай на +359 896 661 619